Amb motiu de la celebració del 4t centenari del naixement de la Vila Nova d’Altea durant l’any 2017, la Regidoria de Cultura convoca, a tota persona o col·lectiu interessat, a una reunió oberta on es puguen exposar idees que ajuden a desenvolupar esta celebració tan emblemàtica per a tots els alteans i alteanes. Esta trobada tindrà lloc dimecres 18 de novembre, a les 19,30 h., a la Casa de Cultura d’Altea en el que s’arreplegaran quantes propostes i suggeriments es realitzen.

Con motivo de la celebración del 4º centenario del nacimiento de la Vila Nova de Altea durante el año 2017, la Concejalía de Cultura convoca, a toda persona o colectivo interesado, a una reunión abierta donde se puedan exponer ideas que ayuden a desarrollar esta celebración tan emblemática para todos los alteanos y alteanas.

Este encuentro tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, a las 19,30 h., en la Casa de Cultura de Altea en el que se recogerán cuantas propuestas y sugerencias se realicen.