És un servei municipal d’Informació Juvenil dependent de l’Àrea de Joventut i Esports de l’Ajuntament d’Altea. El Servei està situat el nou edifique destinat als joves, situat en la ciutat esportiva d’Altea.